MĚŘENÍ SLUNEČNÍHO SVITU - UV INDEX
Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná  šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná  délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská  výška:  462 m Na zemský povrch i přes ozonovou vrstvu denně dopadá jistá úroveň tzv. erytemového slunečního ultrafialového záření, jehož úroveň je charakterizována UV-indexem. UV-index je mezinárodně standardizovaná bezrozměná veličina, vyjadřující biologický efekt záření na lidské zdraví. V naší geografické oblasti se UV index pohybuje v rozmezí od 0 do 9, v tropickém pásu může dosáhnout až 15, nebo 16. Všeobecně se dá říci, že čím výše je Slunce nad obzorem (za jasného počasí), tím vyšší je UV-index. Čím větší UV Index, tím větší dávka UV záření, která zasáhne exponované živé organismy. Podle hodnoty UV indexu bychom tedy měli volit úroveň naší ochrany proti ultrafialovému záření. V našich zeměpisných šířkách se většinou pohybuje kolem 0 až 9. Nejvyšších hodnot u nás dosahuje UV Index v létě v poledních hodinách.Měrění UV indexu se v České republice provádí na observatořích Kuchařovice, Hradec Králové, Košetice a Labská bouda.

Předpověď UV indexu.© Autor a grafická úprava stránky: Michal Hrbek