Domašov u Brna - Biometeorologická předpověď
Česká republika rozhodně nepatří mezi velké státy, v rámci globálních klasifikací klimatu většinou spadá celá do jedné jediné třídy, případně se liší jen nejvyšší partie Krkonoš. Ale počasí bývá i na takto „malé“ ploše často rozmanité – a proto nelze mít jen jednu jedinou variantu BMP pro celou republiku. Proto vzniklo na základě klimatických odlišností (výraznější projevy kontinetality klimatu na Moravě a ve Slezsku), geografických odlišností (nadmořské výšky, návětří, závětří hor) a synopticko-klimatologických znalostí (cirkulační poměry, postupy atmosférických front) rozdělení rozlohy našeho státu na 7 dílčích oblastí, které lze od sebe v rámci BMP odlišit. Jak je ČR rozparcelována pro účely BMP je vidět na přiložené mapce.
TOPlist


© Autor a grafická úprava stránky: Michal Hrbek